Produkter

Vi kommer producera en mängd olika produkter med en till 100% giftfri impregnering som håller. Bland annat:

Trallvirke

Fasadvirke. Infärgat eller natur.

Småstolpar

Kraftledningsstolpar

Järnvägsslipers